w_23_kamerakata.jpg borkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroënborkum01-001ThumbnailsCitroën
kamerakata / Eisenbahnbrücke